Certifieringar

Internationell standard för hög kvalitet

ISO 9001 – Certifiering av ledningssystem

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Certifieringsintyg

ISO 14001 – Ledningssystem för miljö

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. När ledningssystemet väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.

Certifieringsintyg

Miljö & Kvalitetspolicy

Vi på Box Modul ska skapa förtroende hos kunder, ägare, myndigheter och samarbetspartners genom att leverera produkter och tjänster med överenskomna egenskaper där lagefterlevnad är grundläggande. Vi vill bedriva vårt kvalitets och miljöarbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se arbetet som en möjlighet, inte som ett tvång. Box Modul är certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001.

Ladda hem vår Miljö- & Kvalitetspolicy

Vi skapar moduler anpassade för dig och dina önskemål

Kontakta oss