Datacenter – Modulär lösning för ett växande behov inom datalagring och databearbetning

Box Moduls modulära datacenter är en smart och flexibel arkitektur som är lämplig för små och medelstora företagsapplikationer. Ett traditionellt datacenter tar 18-24 månader att bygga, medan ett modulärt datacenter endast kräver några veckor eller månader. Box Moduls modulära datacenter, med sitt helt modulära designkoncept, är flexibelt och erbjuder kort installationstid för att möta de snabbt växande behoven av datalagring och bearbetning.

alt_textalt_text

5G Edge Datacenter

I takt med att Internet of Things (IoT) expanderar, kräver stora mängder data och innehåll snabbare bearbetning och bättre säkerhet. För företag ger Edge Data Center dem möjlighet att få tillgång till data, förbättra hastighet, prestanda, produktivitet och säkerhet. Vi har byggt 5G Teknikhus, 5G Moduler, 5G test med Ericsson och Telia för RISE.

Genom att placera datacenter vid kanten av nätverket, vid basen av celltorn och andra platser på infrastruktursidan av den trådlösa sista milen, kan vi lindra mycket press på näten från applikationer och data som annars hade varit tvungen att korsa trådade och trådlösa infrastrukturer.

Med Box Modul får du en säker och pålitlig tillverkare som konstruerar moduler specifikt för dig. Box Modul bygger på idén av ett modulärt byggföretag som skapar produkten kunden behöver utan begränsningar som annars hade medföljt en standardiserad produkt.

alt_text

Kompletta prefabricerade moduler

Box Modul har levererat olika typer av datacenter och andra affärskritiska miljöer med fokus på anpassade lösningar för kunder som kräver hög tillgänglighet för sina IT-system. Box Modul har som en del av dessa leveranser utvecklat och levererat prefabricerade datacentermoduler i enlighet med ISO-standarder.

Dessa enheter är utformade för snabb och enkel leverans till kunder med permanent eller tillfälligt behov. De levereras som kompletta prefabricerade enheter med alla stödsystem och andra tekniska system för övervakning och fungerar som plug-and-play-enhet. Vi anpassar dem också för att maximera användningen för varje kund. Dessa prefabricerade moduler kan lätt byggas ut eller tillverkas som engångsprodukter och levereras enligt specifikation.

alt_textalt_text
alt_textalt_text
alt_textalt_text

Lång livstid

Genom vår beprövade kompetens att arbeta med sandwichteknik så kan vi garantera en produkt som kommer att vara operativ i många år. Vi har levererat moduler till flera länder och många har också byggts och levererats till platser med mycket höga krav på jordbävningsresistens. Våra ISO-moduler gör det möjligt att bygga ut allt med att behovet stiger. Beroende på önskemål kan olika modulmoduler konstrueras.

Kort byggtid

Våra moduler kan monteras på en enkel stålram på plats och levereras som en nyckelfärdig lösning, vilket innebär att hela installationstiden minskas betydligt. Vi säkrar hela leveranskedjan för snabb och säker start.

alt_textalt_text
alt_textalt_text

Vi skapar moduler anpassade för dig och dina önskemål

Kontakta oss