Peter Nordlund köper Box Modul

Peter Nordlund köper Box Modul av Coromatic via sitt bolag Nordlund Invest. Box Modul har ca 17 anställda i Piteå och sysselsätter även ett 10-tal underentreprenörer. I samband med övertagandet återtar Box Modul, som under en tid haft namnet Coromatic, sitt ursprungliga namn.

-Ytterligare en dröm går i uppfyllelse, jag har länge velat förvärva Box Modul och utveckla verksamheten på plats i Piteå, säger Peter Nordlund. Förra året köpte han hela Arctic Group.

Peter har tidigare suttit i Box Modul styrelse under några år och känner sedan flera år Kjell Larsson som är bolagets grundare. Kjell kommer också att finnas med i framtiden som senior advisor.

-När jag tidigare försökte köpa bolaget fanns inte de rätta ekonomiska förutsättningarna. Nu öppnade sig möjligheten igen när Coromatic ville sälja för att renodla sin verksamhet. Det känns fantastiskt roligt och spännande att få den här chansen.

Bygg- och IT-branschen
Peter är i grunden byggnadsingenjör som även har ett förflutet inom Coromatic men har de senaste åren jobbat på ledande befattningar inom IT och Datacenter med fokus på sälj och marknad. Han kommer nu att kombinera detta med vd-rollen på Arctic Group.

-Vi är nöjda att Box Modul i och med denna affär får en bra lokal ägare och kan fortsätta som en viktig partner till oss, säger Thomas Wunger, vd på Coromatic Sverige. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete både lokalt och i våra nordiska affärer.

Moduler för tuffa krav
Box Modul tillverkar moduler som bygger på sandwichteknologi i kompositmaterial. Det ger lätta enheter som tål alla klimat. Dessutom tillverkas moduler anpassade till högt ställda säkerhetskrav och som används t ex för militärt bruk.

Kunderna finns inom försvarsindustrin, datacenter, gruvindustrin, el-industrin, bilindustrin, vindkraft och livsmedel, t ex Ericson, LKAB, Boliden, Electro, Coromatic, Norska Försvaret, NATO, Eltel mm.
-Inte minst när det gäller modulära datacenter ser framtiden ljus ut med stor förväntad tillväxt i hela världen. Vi har också ett par spännande projekt på gång, säger Peter Nordlund.

Kontaktinformation
Peter Nordlund
 VD, Box Modul AB 070 – 525 04 02 
e-post; peter.nordlund@boxmodul.se

Nordlund Invest förvärvar hela eller delar av företag och verkar för att dessa bolag finns kvar lokalt och blir välmående och vinstdrivande. Detta görs möjligt genom att snabbt digitalisera och anpassa företagen för fortsatt tillväxt. Idag består ägandet av Arctic Group 100%, Box Modul 100% och ett antal mindre poster i fem andra bolag. Koncern omsätter ca 140 Mkr med ett 60-anställda.